Home שירות סקירה

מנולינקס שמה לעצמה כמטרה להיות "נקודת קשר אחת" (One point of contact ) בכל הקשור להתייעלות מערכות תאורה ולהיות מסוגלת לספק את כל המוצרים והשירותים הנלווים. וזאת, לא רק לצורך הקמת המערכת אלא גם לעבודתה בשטח לאורך שנים רבות.


השירותים  אותם מנולינקס מספקת כוללים בין השאר:

  • מיפוי מערכי תאורה
  • מחקרים וסקרים ליעילות תאורה ומערכות בקרה.
  • מערכות לניהול בקרה ואבטחת מידע
  • שירותי אירוח שרתים לניהול מערכי תאורה
  • תכניות להתאוששות כשלים במערכת
  • הקמה והתקנת חומרה ותכנה  למערכי תארוה
  • ניטור מערכי השרתים ומערכות התאורה 24 שעות ביממה
  • תמיכה טכנית ותחזוקה מערכת
  • עדכוני תכנה,ובקרת גרסאות
  • גיבוי נתונים
 
 

למידע נוסף

 
 
שם:
דוא"ל:
Request: