Home

פתרונות מנולינקס בתחום תאורת הפנים כוללים בקר תאורה מתקדם, תקשורת לגופי התאורה, שילוב חיישנים והעברה למוקד שליטה ובקרה.
היכולת לבנות תפריטים לחסכון באנרגיה של כל נורה או קבוצת נורות, לעקוב אחר פעילות הנורות ולנהלן מרחוק, כל זאת בשילוב גופי תאורה חסכוניים ומשנקים אלקטרונים כל אלה מביאים למערכת אופטימלית שמפעילה בתבונה כל מנורה בהתאם לצרכים במקום ובזמן.

הדרך הטובה ביותר לחבר את בקר התאורה עם הנורה מבוצעת בדרך כלל בהתחשב בגורמים הבאים:

  • תקנים
  • איכות קו החשמל
  • תכנון אדריכלי
  • מרחק בין המנורות
  • סוג ומבנה גוף התאורה
  • עלות
  • יחידות קצה תאורת פנים

 

טבלה זו מציגה את הסוגים שונים של יחידות קצה מנולינקס מציעה לשוק תאורת הפנים, בחירת יחידת הקצה המתאימה ביותר ושילובה עם גוף התאורה מבוצעת  על ידי אדם מיומן שמבין גם את מערכת התאורה וגם את מערכת הבקרה.

החיסכון הרב מושג בזכות הגורמים הבאים:

 

  • יעילות גוף התאורה (שימוש במשנקים אלקטרוניים או נורות LED)
  • הפעלת הנורות בהתאם לדרישות התפעוליות
  • הארכת אורך חיי הנורות וביטול ה"רזרבות התכנוניות" הבאות ממרכיב הדעיכה שקיים במשנקים מגנטים.

 

בהתאם ליישום ספציפי, הוכח עד כה באלפי התקנות בארץ ובעולם כי המערכת חוסכת עד 60% בהוצאות החשמל והתחזוקה עם החזר השקעה של 2-3 שנים, כל זאת תוך ביצועים תאורה מרשימים ובשליטת מערכת הבקרה שהיא כנראה היום הטובה בעולם.

 

סכמת מערכת מנולינקס בתאורת פנים