Home אודות Plug & Light

 

מוצרי בקרת התאורה והיעילות אנרגטית של מנולינקס תואמים לסטנדרטים שונים בתחום התאורה המותאמים למדינות שונות.

לדוגמא, למדינות שפועלות לפי התקן האנגלי פיתחה מנולינקס מוצרים שתואמים את הפוטוסל הסטנדרטי. במדינות אלה יחידת הקצה של מנולינקס מותקנת באותו מארז כמו של הפוטוסל.

התוצאה היא שבהחלפה מאד פשוטה של היחידה ניתן לשדרג את הפוטוסל ליחידת קצה אלחוטית הכולל גם את הפוטוסל, מונה, ממסר החשמלי  וכאופציה אף לתקשר  עם משנק האלקטרוני.

במדינות שונות כגון בריטניה, ארה"ב, אוסטרליה, ניו זילנד, דרום אפריקה ועוד, מותקנים מיליוני פוטוסל בגופי תאורה שמוזנים 24 שעות ביממה, הפוטוסל מדליק את הפנס עם ערב ומכבה עם שחר. יחידות התקשרורת והבקרה של מנולינקס מאפשרות ניהול חכם ויעיל של הפנסים כמו גם התאמת פעולת הנורה לתפקידה, למיקומה ולשעה ביממה.

הגישה של מנולינקס לשדורג מערכת התאורה הינה, התקנה פשוטה ויעילה, אחזקה קלה ואורך חיים יביאו להחזר חסכון, שיפור התחזוקה, הארכת אורך חיים ואמינות גבוהה.

לשידרוג יחידות הפוטוסל הקיימות לנקודות קצה של מנולינקס יש את היתרונות הבאים:

  • חיסכון באנרגיה: כל מנורה מופעלת בהתאם לפונקציוליות שלה באמצעות לוגיקה והגדרת פרופילים של אנרגיה ב LampID Menolinx.
  • שליטה בתקשורת על כל מנורה מנוטרת ומבוקרת, מנורה יכולה להיות כל הפרופילים הפעלה שונות
  • ניטור פעילויות של כל הנורות, זיהוי מיידי של נורה שרופה והורדת הצורך בסיורי צפיה
  • לכל לנורה קיים מונה חשמל, ניתן לקבל ממנה את צריכת החשמל הספקים, זרמים ומתחים, כופל הספק, שעות עבודה, ודומה
  • גיבוי פוטוסל: במידה והתקשורת ליחידת הקצה אובדת הנורה עוברת לגיבוי פוטוסל מדוייק ביותר
שיטת הPLUG AND LIGHT של מנולינקס מאפשרת גם התקנה של מכלולים שכוללים את המשנק התקשורת ומערכת הגיבוי במארז אחד. ההתקנה של יחידות אלה קלה מאד אף היא מאחר והיא כוללת חיבור למתח הרשת מצד אחד ולנורה מצד שני.

 

Plug and light

 
 

למידע נוסף

 
 
שם:
דוא"ל:
Request: