Home אודות הרעיון של מנולינקס

הרעיון שמאחורי קו המוצרים של מנולינקס,  מתבסס על שלושה עקרונות מרכזיים:

SSL Lighting

 • אופטימיזציה של הנורה – מנולינקס עוסקת באופן רציף בחיפוש אחר טכנולוגיות ליעילות אנרגטית של הנורה (כדוגמת משנקים אלקטרוניים, אקטיב ראקטור, נורות LED וכדומה). מנולינקס משלבת מוצרים אלה במערכת הLampID.
 •  


   

  מעקב אחר הנורה - לכל נורה במערכת יש זיהוי חד ערכי, התנהגותהבמעקב לאורךשעות היממה.ואף שנים רבות לאחר מכן, המערכת לומדת את התנהגות הנורה ומייצרת התרעות על ושינויים ונתונים לא סבירים. בהתבוננות על הנתונים השוטפים של הנורה (הספק, מתח והתנגדות דינאמית ניתן לאתר את המנורות הבעתיות לפני שהן נשרפות. כליל, המערכת מתחברת לכל נורה במערכת התאורה באמצעות רדיו או PLC ומעבירה את הנתונים התפעוליים ותקלות למרכז הבקרה, שם הנתונים מאוחסנים לצורך ניתוח והפקת לקחים.


   

   

   

  תפעול הנורה – מנולינקס מפעילה את הנורה לפי חוקים פשוטים. לכל נורה (או קבוצת נורות) יש פרופיל אנרגיה ותפריט הפעלה שמותאם למיקומה, תפקידה ואופן הפעלתה.

   

   

   

  כל אלה יוצרים מערכת בקרה מעולה המשלבת יעלות אנרגטית  וחסכון משמעותי בעלויות האנרגיה והתפעול.

   


   
   

  למידע נוסף

   
   
  שם:
  דוא"ל:
  Request: