Home שירות סקרים אנרגטיים למערכות תאורה

 

מנולינקס מציעה לערוך מחקר ליעילות אנרגטית למערכות התאורה של הלקוח, היתרון בתהליך זה הינו בזיהוי פוטנציאל החיסכון, נקודות החוזק, החולשה וההזדמנויות של יישום  מערכת מנולינקס לשיפור התאורה והיעילות האנרגטית .

תהליך הבדיקה הינו מקיף וכולל כמעט את כל ההיבטים של מערכת תאורה והמערכות הנלוות כולל::

  • ניתוח מצב קיים של מערכת תאורה
  • קביעת צרכי המערכת בעתיד ותכנון אב
  • הערכת פעולות צריכת האנרגיה הנוכחית ועמידה בתקנים המקובלים
  • סקירה של מדיניות בקרת התאורה הקיימת בהתאם לדרישות התקן
  • מדידה של צריכת האנרגיה למול  איכויות התאורה

 

לבסוף מתקבלת תכנית מדויקת שמזהה את היתרונות והחסכון כתוצאה מהכנסת מערכת LampID כולל מערכי האחזקה והשירות הנדרשים לשמירת תצורת המערכת לאורך שנים רבות.

 
 

למידע נוסף

 
 
שם:
דוא"ל:
Request: