Home שירות אחסון מערכות ניהול תאורה (WEB)

מנולינקס מציעה שירותי אירוח של מערכות בקרת תאורה. השרתים מותקנים אצל ספק שירותי אינטרנט עם אמינות וקצב תקשורת גבוהים. השרת הינו שרת אינטרנטי סטנדרטי המאפשר גישה מכל מקום לנתונה התפעול, אחזקה ודוחות מערכת בקרת התאורה. השרתים יכולים לנהל ולבקר מאות אלפי ואף מיליוני מנורות ופנסי רחוב.

השירותים שאנו מציעים כחלק וניהול אירוח שרתים לניהול תאורה הינם:

 

  • אחזקה ושימור תצורת מערכת בקרת התאורה ואחסון שרת ניהול התאורה
  • ביצוע יישומים לניהול מערכי ניהול תאורה
  • שירותי גיבוי וניהול שרתי ניהול התאורה
  • מעקב 24 שעות ביממה אחר פעילות המערכת

 

 
 

למידע נוסף

 
 
שם:
דוא"ל:
Request: