Home מוצרים סקירה

מנוליקס מספקת סט של מוצרים וכלים לתחום מערכות בקרת תאורה, רשתות חכמות וערים דיגיטליות, מוצרים אלה מאפשרים פריסה קלה ומהירה של מערכות אמינות ואחזקתם לאורך שנים רבות.


המוצרים אותם מנולינקס משווקת הם ברובם מוצרים המבוססים על ידע ופטנטים של החברה המהווים מעין גרעין טכנולוגי של המערכת, בנוסף, מנולינקס משווקת גם מוצרים משלימים של חברות אחרות, שותפים וOEM ושל החברה.

המוצרים שמפותחים ומיוצרים על ידי מנולינקס הינם בעיקר מוצרי תקשורת ובקרה לניהול של אתרים מרוחקים ויחידות קצה(מונים, מנורות, התקני טעינת רכבים חשמליים וכדומה)


המוצרים המשלימים שמיוצרים ע"י אחרים ומשווקים ע"י מנולינקס כוללים כיום נורות יעילות אנרגטית (כדוגמת LED), משנקים אלקטרוניים, מוני חשמל חכמים וכדומה). המוצרים, רובם ככולם משלימים את קו המוצרים של מנהולינקס לחסכון באנרגיה ומיוצרים עלידיחברות מובילות בארץ ובעולם.


המוצרים של מנולינקס מותקנים בהתקנות פנים וחוץ והם תוכננו ויוצרו מתוך ראיה מרכזית כי המערכות בהן יתקנו חייבות להיות אמינות ביותר וכי כל מוצר חייב להיות תפעולי בכל מצב.

להלן רשימה כללית של המוצרים אותם מנולינקס משווקת :

  • נורות יעילות אנרגטית ומשנקים אלקטרוניים לנורות פריקה
  • יחידות קצה לניהול נורות באמצעות תקשורת קווית, רדיו או PLC
  • בקרי תאורה עד לרמת הנורה הבודדת
  • תוכנות מחשב לניהול מערכי תאורה
  • כלי עזר להקמת מערכות בקרה ויעילות אנרגטית