Home טכנולוגיה טופולוגיית הרשת


LampID Topology

 

הרשת של מנולינקס מבוססת על שלוש שכבות:

  • יחידת קצה (NODE,LAMP) – היחידה הינה בעצם  מתאם שמחובר למכשיר אותו יש להפוך ליותר יעיל, להפעיל ולנהל המכשיר שמותקן בשטח הינו מנורה, מגוף, מונה או כל אביזר אחר. יחידת הקצה בודקת את מצב המכשיר באופן רציף, הנתונים המעודכנים נשמרים ביחידת הקצה ומועברים באמצעות רדיו, PLC  או כבל דו-גידי לרמה מעל, בקר, ומשם למכרז הבקרה. היחידה גם מאפשרת קבלת פקודות ופרמטרים מהרמה שמעליה ומעבירה אותם למכשיר.
  • בקר (CONCENTRATOR)– הבקר משמת כצומת לעד 255 יחידות קצה. הבקר דוגם את יחידות הקצה ומעביר אותם באופן אופטימלי למרכז הבקרה (על פי שינויים בלבד). התקשורת למרכז הבקרה הינה באמצעות מודם GPRS  פנימי, ETHERNET, WIFI WIMAX לוויו וכדומה.
  • מרכז (CENTER) – מרכז הבקרה מאגד את כל הבקרים ומנהל אותם באמצעות תכנה וובית שניתן להתקין בשרת באתר הלקוח או בשרת שמותקן בחוות שרתים. המרכז מאפשר שליטה ובקרה על מאות אלפים של יחידות קצה ובקרים.

 

 
 

למידע נוסף

 
 
שם:
דוא"ל:
Request: